Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

zawszenin
3716 c15f 500
jakie to prawdziwe
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viartmn rtmn
zawszenin
Tak, większość facetów to ciotopedały, które nie wiedzą czego chcą, jak chcą, z kim chcą.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromamericano americano viartmn rtmn
zawszenin
6103 b480
Reposted fromindigestible indigestible viartmn rtmn
zawszenin
7671 ec28 500
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viartmn rtmn

June 28 2015

zawszenin
3152 558f
Reposted fromawakened awakened viawez-wyjdz wez-wyjdz
zawszenin
Mądra dziewczyna całuje, ale się nie zakochuje, słucha, ale nie wierzy, odchodzi zanim zostanie porzucona.
— Monroe.
Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viawez-wyjdz wez-wyjdz
zawszenin
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viawez-wyjdz wez-wyjdz
zawszenin

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viawez-wyjdz wez-wyjdz
zawszenin
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viawez-wyjdz wez-wyjdz

June 24 2015

zawszenin
zawszenin
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
zawszenin
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka vialolitteinparis lolitteinparis

June 16 2015

zawszenin
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viapeudechance3 peudechance3
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaellko ellko
3819 a50d
Reposted fromwestwood westwood viaellko ellko
4576 d06c

justbeingnamaste:

Music in the soul can be heard by the universe.
- Lao Tzu

Reposted fromthetemple thetemple viaellko ellko
zawszenin
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
7992 276d
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viasmutnazupa smutnazupa
zawszenin
-Kiedyś opowiadałaś mi bajki jak nie mogłem spać. -Mogę ci opowiedziec o stworzeniu świata w sześć dni. Ta jest krótka. -Tej nie chcę. Ona źle się kończy. -Niedzielą? -Nie, matka. Człowiekiem!
— Karpowicz "Ości"

June 09 2015

zawszenin
"All I know is that right now I wanna rip your clothes off right here in the middle of this hall and throw you in one of these classrooms and kiss every square inch of your body, while a bunch of people who drive minivans listen wishing they were us."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl